Under kristallkronans sken

promenerade vi på Malmös gågator en tidig lördagskväll. 
 
 
 
Upp