Störst, bäst och vackrast?

Det är tydligen inte alltid som skönheten sitter i betraktarens öga.