Fem smutsiga små fingrar

och en smutsig liten nos.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn - Familj